משחק שני הדגים

ביצוע: סמדר פיאצקי רצף מודרות: "משחק שני הדגים" הדגים מסמלים כח חיים, אינג ויאנג. בספר "אגדות מודרה-יוגה" מוקדשת לו אגדה.