שלוש הואג'רות

זוגיות בראי הבודהיזם

הרקע ההיסטורי של הנישואין: הצרוף של צרכים רגשיים ונישואין הוא תופעה של המאות האחרונות. בחברות המסורתיות הן בעבר והן כיום, הנישואין הם עסקה. הם נועדו להבטיח את המשכיות המשפחה והקהילה ואת שמירת זכויות הרכוש. הנישואין אם כן היו מסגרת כלכלית. השינוי בדפוס זה החל במאה השש עשרה, עם התוודעות האירופאים לספרות יוון העתיקה שתארה מערכת דמוקרטית בה יש לפרט זכויות. בהמשך במאה השמונה עשרה התחוללו שינויים פוליטיים כמו צמיחת הדמוקרטיה בארה"ב והתמוטטות המונרכיה באנגליה וצרפת, שהולידו את ההשקפה בדבר זכויות הפרט להחליט על גורלו וזכותו לבחור למי  להינשא. כך השתנו…קרא עוד

0

מאהאמודרה

משמעות השם 'מאהא מודרה' 'מאהא' – פרושו גדול, עליון. 'מודרה' – פרושה מחוות יד, סמל, חותם, בת-זוג. לפי הנאמר לעיל, ארבע המשמעויות הבסיסיות של השם 'מאהא מודרה' הן: 1) המסירה הגדולה של הדהרמה – מחווה מגשימה נתינה, מסירת דהרמה מידי מורה לידי תלמיד. משמעות המושג 'גדול' בהקשר זה הינה חשיבות, ממדיות ועומק הידע הנמסר. 2) תורת הסמל העליון – בניגוד לתורות שמסבירות את טבע התודעה באמצעות סמלים שונים, מאהא מודרה מכנה את טבע התודעה הבלתי-נגלה 'הסמל העליון'. 3) חותם גדול, עליון – במהלך תרגול מאהא מודרה, אנרגייה נחתמת בערוץ המרכזי…קרא עוד

0

ששת מסמרי הדהרמה

מאת יהודית זבולון דהרמה ופסיכותרפיה (מסמרים 1-2) *מסמר = אבן דרך. ניתן לזהות שני הבדלים משמעותיים בין הדהרמה לפסיכותרפיה. ההבדל הראשון מתמקד ביחס למעורבות האדם בתהליכים חברתיים, כלכליים ופוליטיים של האדם בקהילה בה הוא חי. בעוד הדהרמה מתבססת על אי היאחזות של האדם בתהליכים אלה, ואף מייחסת להם ערך שלילי, הרי הפסיכותרפיה מעודדת את האדם להיות פעיל ומעורב בתהליכים חברתיים כלכליים ופוליטיים, ולהשיג באמצעותם הצלחה, ערך עצמי, ומשמעות, המחזקים את כוחות הנפש, ומקטינים את הסיכוי לדיכאון. ההבדל השני מתמקד בהיקף אחריות הפרט לכלל ובייעודו. למושג הבודהיסטווה בדהרמה, יש ערך מרכזי בלימוד…קרא עוד

0