רצף מודרות הדרקון

רצף מודרות הדרקון: האצבע מסמלת את מבט הדרקון.