רשת השלמות

סגנון רשת השלמות, מוקדש לבודהה אמיטבהה.