רצף מודרות הדרקון

רצף מודרות הדרקון:
האצבע מסמלת את מבט הדרקון.