ריקוד העגורים

מתחילים מוריאציה של Humkara Mudra,
הזרתות נוגעות זו בזו במהלך כל הביצוע. ערוץ אנרגטי של הלב מגיע אל הזרת, לכן המודרה הזאת מחזקת את Anahata Chakra.

מאת ולדימיר פיאצקי