דיגהה ניקאיה

 סיכום וניתוח של סוטות של דיגהה ניקאיה: מאת ולדימיר פיאצקי וסמדר פיאצקי.
תרגום: יהודית זבולון, סמדר פיאצקי וחנן פיאצקי

  1. ברהמהג'אלה סוטה
  2. סאמאנאפאלה סוטה
  3. אמבאטהה סוטה
  4. סונאדאנדה סוטה
  5. *המתן לעדכונים
  6. *המתן לעדכונים
  7. *המתן לעדכונים
  8. קסאפה-סיהנאדה סוטה, דיגהה ניקאיה 8 (שאגת האריה לקסאפה)
   בודהה מספר לקסאפה באילו תכונות ניחנים המורים המיטביים ותלמידיהם.
  9. *המתן לעדכונים
  10. סובהה סוטה
   אננדה, אחד התלמידים המקורבים של בודהה, מוסר הדרכות בצורת שלושה מקבצים:
   הדרכות על מוסר, על ריכוז ועל הלימוד.
  11. קווטה סוטה (קוואדהה סוטה)
   בודהה מסביר על שלושת סוגי הניסים, ומסביר מדוע נמנע מהדגמה של שניים מהם, ומדגים בשמחה את השלישי.
  12. *המתן לעדכונים
  13. טוויג'ה סוטה (דרך ההתאחדות עם ברהמה)
   בודהה מסביר לשני ברהמינים צעירים את דרך ההתאחדות עם ברהמה, ואת מהותה- רגשות אינסופיים.
  14. מאהאפדאנה סוטה (המסירה הגדולה של הידע)
   בודהה מספר על הבודהות של העבר, ועל ביקורו בארצות הטוהר.
  15. מאהאנידאנה סוטה (חוליות של שרשרת הסבל)
   בודהה מסביר לתלמידו אננדה את תיאוריית ההיווצרות המותנית של הסבל – תמצית הפילוסופיה הבודהיסטית.
  16. מַהָאפַּרִינִיבָּאנַה סוּטַּה (תקופת חייו האחרונה ומותו של בודהה שקיימוני)
   תיאור תקופת חייו האחרונה של בודהה ועזיבתו את הגוף.
  17. מאהאסודאסאנה סוטה
   סיפור חייו ומותו של המלך מאהאסודאסנה – התגלמותו של בודהה באחת מלידותיו הקודמות.
  18. *המתן לעדכונים
  19. *המתן לעדכונים
  20. מהאסמאיה סוטה (האסיפה הגדולה)
   תיאור היצורים הדקים המחפשים מחסה בבודהה מפני שליטתו של המארה (שד האנוכיות).
  21. *המתן לעדכונים
  22. מאהאסאטיפטהאנה סוטה (נושאי התבוננות עיקריים)
   סוטה זו מהווה "אנציקלופדיה של הדרכות מדיטטיביות", ובה הבודהה מוסר הדרכות מפורטות על התבוננות בגוף, בהרגשות, בתודעה, ולמידת דהאמות.
  23. *המתן לעדכונים
  24. *המתן לעדכונים
  25. *המתן לעדכונים
  26. *המתן לעדכונים
  27. אַגַנְּיַה סוּטַּה, היווצרות העולם, המינים והקסטות (מעמדות)
   היווצרות העולם, הבדלי המין והמעמדות