משחק שני הדגים

ביצוע: סמדר פיאצקי

רצף מודרות: "משחק שני הדגים"
הדגים מסמלים כח חיים, אינג ויאנג.
בספר "אגדות מודרה-יוגה" מוקדשת לו אגדה.