הסוטרה של הטארה הירוקה

הטארה הירוקה

הטארה הירוקה

1. כולנו בני תמותה ולכן אין משמעות בטיפוח רגשות של עוינות ואיבה.

2. גופי מת, אך טיפשי הוא לאסוף סביבו דברים מיותרים וסמלי סטאטוס, הנחשבים בעלי ערך בעיני אחרים.

3. המוות הינו חוויה בלתי נמנעת. יש לפגוש אותו כשהתודעה ערה.

4. מוות ממחלה קורה עקב הצטברות שגיאות ביחסים עם הגוף.

5. מוות פתאומי או אלים קורה עקב הצטברות שגיאות בפעולות התודעה.

6. מוות עקב זקנה הוא טבעי, כיוון שהקיום הינו בר חלוף.

7. פחדים וספקות מתלווים למחשבות על המוות ופחדים ממנו, עקב רצונות המצויים בתודעה.

8. מבחוץ ניראה המוות כך: קודם הגוף נותר ללא נשימה, אחר כך הוא מתקרר, מרקיב, עד שהוא הופך לעפר.

9. מבפנים, המוות מביא לקליטה חוץ גופית, ערה או מעוותת כמו בהזיה, ואחר כך ללידה מחודשת באחד מששת העולמות, התלויה בצורת החיים.

10. העולם הרצוי של היצורים השמימיים נותן מנוחה והנאה לתודעה, אך הקיום בתוכו מוגבל על ידי כמות המעשים הטובים שנעשו בחיים אלה. גאווה מפריעה להבנת האמת בעולם היצורים השמימיים.

11. עולם הענקים (איתני הטבע) בעל כוח אך חסר שקט. ההזדהות עם איתני הטבע, סופה או הר, מתרחשת עקב קנאה או חוסר סיפוק. היעלמות ההר או איתני הטבע האחרים גורמת ללידה מחדש בעולם בני האדם.

12. עולם הרוחות הרעבות דומה להזיה. באופן קבוע היצורים בתוכו רוצים ושואפים, אך לעולם אינם מקבלים מענה לרצונותיהם. מאחר שחסרה להם צורה גופנית של רגשות, עולם זה מוגבל בגבולות התאווה, היהירות וההתנשאות.

13. הגיהנום – מקום הסבל והייאוש שהתודעה חווה, כתוצר של מעשים רעים. גודלם יוצר את גבולות הגיהנום.

14. עולם החיות – עולם של יצורים המסוגלים לסבול וליהנות, כמו בני האדם, אך גופם אינו יכול להוות אמצעי לשחרור. גבולות עולם זה הם הטיפשות והעצלות.

15. עולם בני האדם – עולם בו הם נעים לכיוון החכמה. בעולם זה יש אפשרות לאגור ניסיון הכרחי ומודעות. במימד הרגשי ניסיון זה מוביל לשחרור. גבולות הניסיון בעולם זה מהווה הכעס.

16. אלה המאחדים חכמה וחמלה מסירים את כל המגבלות ומתירים את כל הקשרים.

17. המצע לחכמה בכל נשימה. זרעי החמלה הם הבנה מדויקת של טבע המציאות, המשוחררת מכל הפרעה.

18. המכשולים להגשמה האמיתית: קינאה (או חוסר סיפוק), כעס, גאווה (או אהבה עצמית), תאווה (התנשאות, יהירות ותאוות בצע), עצלנות (טיפשות), מעשים רעים. סך הכול שש מחלות – ששה מכשולים.

19. ששת העולמות מהווים בעצמם תרופה לשש המחלות.

20. לידה אנושית הינה בעלת ערך רב לתלמיד. היא מאפשרת החלמה מכל המחלות אצל בעלי איכויות טובות של התודעה, ומובילה להחמרת כל המחלות, המכשולים, אצל הבורים.

21. במהלך מימוש הלמידה לאורך חיינו איננו מגלים דבר מלבד ניסיון.
כשהפרח ניפתח הדבורה כבר במקום.

ותהי הברכה!

ולדימיר פיאצקי

תרגום לעברית: יהודית זבולון