הבודהה הלבן, ציור מאת מרינה סוחנובה

הבודהה הלבן, ציור מאת מרינה סוחנובה

הבודהה הלבן, ציור מאת מרינה סוחנובה