ואג’רה-חרוקה, ציור מאת מרינה סוחנובה

ואג’רה-חרוקה, ציור מאת מרינה סוחנובה

ואג’רה-חרוקה, ציור מאת מרינה סוחנובה