מנטרות ותפילות

קנאה זה אובדן הדרך שלך


הכל משתנה אך הכל יכול להשתנות לטובה