בהאיה-בהראווה סוטה, פחד ואימה מג'הימה ניקאיה 4

שאלת הברהמין

הברהמין ג'אנוסוני שאל את בודהה על המתבודדים ששוהים במקומות מפחידים ללא בני-אדם, בסבך היערות- מה קורה להם? הרי קשה לאלו שלא יישמו את אומנות הריכוז לשהות בניתוק כזה.

הלא תודעתם של לא מיומנים בריכוז נגנבת על ידי הפחד והאימה שמופיעים בעת התבודדות?

תשובתו של בודהה

בודהה ענה לברהמין: "כאשר הייתי צעיר, וחיפשתי רק אמת, גם שאלתי את עצמי שאלה זו. ואז הרהרתי כך: אם מתבודדים וברהמינים שלא טיהרו את מעשי הגוף, הדיבור והתודעה יתבודדו ביער, תודעתם תיגנב.

אך אני טיהרתי את מעשי הגוף, הדיבור והתודעה.

הלאה, המשכתי בהרהוריי: התבודדות עלולה להיות מסוכנת עבור תודעתם של מתבודדים וברהמינים אשר יצרו לעצמם מכשולים מחמדנות, רצון רע, עצלות, אי-שקט, וספק בדרך המעשים הטובים.

אך אני סילקתי את חמשת המכשולים.

לאחר מכן, חשבתי על ברהמינים המשבחים עצמם ומתנשאים על אחרים, על אלו המשתוקקים לעושר, לשבח ולתהילה, לאלו הרועדים מפחד ומתשוקות- לתודעתם ההתבודדות מסוכנת.

לעומת זאת, לי היו מעט תשוקות.

אצל ברהמינים ומתבודדים שלא פיתחו מספיק זיכרון של זמניות, לא ערניים, לא חרוצים, לא מרוכזים, שמחשבותיהם טיפשיות ונודדות, ואינן נסמכות על חכמה- אצלם התבודדות עלולה לגנוב את התודעה.

אך אני פיתחתי תכונות שמובילות לחכמה ולריכוז.

לאחר טיהור תכונותיי, ללא יצירת מכשולים נוספים, ללא כמיהה לדברים עולמניים (ערכים פיזיים וחברתיים, בניגוד לערכים של דרך ההשתחררות מן הסבל), לאחר שיצרתי תנאים להתרכזות, הרגשתי שהתבודדות וריחוק יועילו לי.

בעת ירח חדש ובעת ירח מלא, או בעת בה רק חצי ירח נראה, התבודדתי בלילות במקומות מפחידים. חיכיתי עד שפחד ואימה עטו עלי: קולות שונים עוררו אותם. אז, שמרתי על מנח גופי שבו הייתי, עד אשר הכנעתי את תחושות הפחד והאימה. באם התהלכתי, או עמדתי, ישבתי או שכבתי- המשכתי לשהות במצב גופני זה עד להכנעת הפחד והאימה.

לאחר מכן, ברהמין, אימנתי את תודעתי לעבור בארבע הגה'אנות: עם הכוונת התודעה, עם איזון, עם ערנות, ועם אי-מעורבות.

כאשר תודעתי הפכה להיות צלולה, עדינה וחסרת מגרעות, אז כיוונתי אותה לצבירת שלושה סוגי ידע עליונים: תחילה נזכרתי בלידותיי הקודמות, וגיליתי את האמת עליהן. לאחר מכן, ראיתי את דרך הלידות של יצורים, בהתאם לקארמה שלהם. לבסוף, יישמתי את דרך הפסקת הסבל, סילוק מלא של כתמי מגרעות התודעה.

אתה, ברהמין, יכול לחשוב: "למה המתבודד גאוטמה ממשיך להתבודד? אולי האמת שהוא גילה אינה מושלמת? או שמא הוא עצמו לא יישם אותה במלואה?"

אפתור את ספקותיך: אני ממשיך להתבודד, בראש ובראשונה, כי ההתבודדות בשבילי הינה מועילה ונוחה. שנית, אני מדגים לדורות הבאים התנהגות נאותה וטובה.

סיכום

בשמעו את סיפורו של בודהה, הברהמין ג'אנוסוני נתמלא אמונה עמוקה ומצא מחסה בשלושת האוצרות.

היכולת להתבודד מופיעה אצל המתרגלים כתוצאה של טיהור התודעה ופיתוח תכונותיה הנעלות. תיאור מורחב של שלבי התפתחות זו ניתן לראות בסובהה סוטה, דיגהה ניקאיה 10.

ולדימיר פיאצקי

תרגום: חנן פיאצקי וסמדר פיאצקי