אקנקהיה סוטה, מג'הימה ניקאיה 6 (הגשמת רצונות נעלים(

שם הסוטה

התרגום המילולי של שם הסוטה- "אם מישהו ירצה". בודהה מסביר את תכלית המאמץ הנכון שמאפשר הגשמה של רצונות לא אנוכיים.

למרות האצילות של רצונות אלה, בודהה מדבר עליהם כעל שלבים טבעיים של טיהור התודעה, ולא כעל מטרות שיש להתרכז בהן בעת התרגול.

אפילו פיתוח של שלושת הסוגים של ידע נשגב (ידע של חיים קודמים, ידע של לידות עתידיות וידע כיצד לסלק מכשולים ומגרעות) אינו צריך לשמש בתור מטרה, אלא בתור כלי בהפסקת הסבל.

דרך הגשמת הרצונות הנעלים

בודהה מספר לתלמידים שהגשמת רצונות נעלים מתרחשת בזכות מוסריות גבוהה, ותיקון טעויות על ידי תשומת לב מירבית למגרעות הזעירות ביותר.

תיאור סוגי רצונות אצילים

רצון להיות נעימים לחברי הסנגהה (חברת המתרגלים), להיות אלו שבמידת הצורך חברי הסנגהה יתמכו בהם בשמחה;

רצון להיות בעלי יכולת לברך את אלו התורמים מזון או אמצעי קיום אחרים לסנגהה;

רצון שקרובי משפחה שמתו יזכרו אותנו לאחר מותם, ובזכות זיכרון זה יגיעו למשכנים מבורכים;

רצון לשלוט באי-שביעות רצון, ולהכניע פחד ואימה;

רצון להיות בעלי ראייה מקיפה כל, והתרכזות קלה;

רצון להשתחרר מהכבלים של סמסרה, להיוולד במשכנים טהורים, להגיע לניבאנה (נירוונה);

רצון לפתח יכולות מופלאות: כוח הגוף הדק, ראייה טהורה, שמיעה טהורה, ידע של תודעת היצורים האחרים, ידע של לידות קודמות, ידע הדרך למניעת לידות נוספות, ידע הדרך לסילוק מכשולי התודעה ומגרעותיה.

סיכום וניתוח: ולדימיר פיאצקי וסמדר פיאצקי

תרגום: חנן פיאצקי וסמדר פיאצקי