אור צלול

אור צלול

אור צלול

אחת משש היוגות של נארופה (מאסטר במסורת של מאהאמודרה) היא יוגת האור הצלול.
ביוגה זו, מהות התודעה מוגדרת כאור צלול. האור הצלול מופיע באופן גלוי בשלושה מצבים: לאחר המוות, בשינה עמוקה ובחוויית הסמאדהי (שקט מוחלט של תודעה).
דואליות היא נטיית התודעה לראות את עצמה כמהות נפרדת מהאור הצלול. תודעה שהתגברה על דואליות מסוגלת לזהות את עצמה כאור צלול.

להלן מודרת האור הצלול, שמתגברת על דואליות:
– הזרת מסמלת את האור הצלול בשינה עמוקה
– האגודל מסמל את האור הצלול לאחר המוות
– האמה מסמלת את האור הצלול בסמאדהי
– שתי האצבעות המתוחות כלפי מעלה מתגברות על דואליות